Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting is een ‘boutique’ adviesbureau, gespecialiseerd in verenigingen en stichtingen.

Doe de Quick Scan!Contact
Torylus Strategy Consulting

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen vervullen een cruciale rol in onze samenleving.

Tegelijkertijd staan veel van deze organisaties voor uitdagingen om hun relevantie en effectiviteit te behouden. Ze worden voortdurend geconfronteerd met de behoeften van hun achterban, druk vanuit stakeholders, ingewikkelde wet- en regelgeving en het delicate evenwicht tussen inkomsten en wensen.

Daarom is het van essentieel belang dat verenigingen en stichtingen voortdurend werken aan het definiëren, vergroten en communiceren van hun toegevoegde waardes.

het adviesbureau

Torylus Strategy Consulting adviseert en ondersteunt verenigingen en stichtingen onder meer om:

  • hun strategie te (her) definiëren en te verfijnen,
  • hun toegevoegde waardes naar hun achterban te vergroten en
  • de toegevoegde waardes van hun organisatie richting stakeholders en maatschappij te vergroten.
Torylus Strategy Consulting
Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting
Postadres: 6624 AR (2) Heerewaarden

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

error: Kopieerbeveiliging