Torylus Quick Scan voor ledenorganisaties

 

Torylus Strategy Consulting heeft een Quick Scan voor uw ledenorganisatie ontwikkeld. Op basis van 20 vragen krijgt u inzicht in mogelijke aandachtspunten voor uw vereniging.

Voorbehoud: deze Quick Scan is vanzelfsprekend algemeen opgesteld, en is geen vervanger van uitgebreid onderzoek.

1. Quick Scan v230330

Voor onze vereniging is..

..Belangenbehartiging namens de leden richting stakeholders een belangrijk onderwerp.
..Dienstverlening richting de leden een belangrijk onderwerp.
..Business Stimulering voor de leden een belangrijk onderwerp.
..Governance van de vereniging voor de leden een belangrijk onderwerp.
..het bieden van Netwerkbijeenkomsten voor de leden een belangrijk onderwerp.
..het bieden van Kwaliteitsbeleid voor en namens de leden een belangrijk onderwerp.
..Kennisdeling & Kennisontwikkeling naar de leden toe een belangrijk onderwerp.
..Marketing, Communicatie & Digitale Aanwezigheid van de vereniging een belangrijk onderwerp.
..Training & Certificering van professionals in onze sector een belangrijk onderwerp.
..Strategie (en de toegevoegde waarde) van de vereniging een belangrijk onderwerp.
  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Afronding
Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting
Postadres: 6624 AR (2) Heerewaarden

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

error: Kopieerbeveiliging