ACHTERGROND

In 2023 is voor de website branchevereniging.org een onderzoek gehouden onder brancheverenigingen in Nederland. Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen welke knelpunten en zorgen er zijn bij de leden van brancheverenigingen.

“Uit het onderzoek blijkt dat brancheverenigingen zien dat hun lid-bedrijven in hoge mate ontevreden zijn over het functioneren van de overheid. Daarnaast zijn er bij lid-bedrijven ook grote zorgen over het tekort aan gekwalificeerd personeel.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat brancheverenigingen bij hun leden knelpunten en zorgen zien over stijgende inkoopprijzen, kosten van personeel, toekomstige winstgevendheid, belemmerende wet- en regelgeving, voorgenomen nieuwe wet- en regelgeving, en de gevolgen van klimaatverandering.

Uit het onderzoek blijkt verder dat brancheverenigingen over het algemeen geen uitgesproken zorgen of knelpunten constateren bij hun leden op het gebied van omzetgroei, bedrijfskosten (exclusief personeelskosten), verkrijgbaarheid van financiering, groei van het bedrijf, kwalificaties van het personeel, businessmodel en innovatievermogen.

Respondenten waren in kleine meerderheid van mening dat het eerste kwartaal 2023 financieel goed was voor hun lid-bedrijven. Tot slot, ondanks de benoemde zorgen en knelpunten, zien brancheverenigingen dat hun leden over het algemeen ruim voldoende vertrouwen hebben in de toekomst.

Het rapport is gedeeld met de minister van Economische Zaken en Klimaat, en de koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door Torylus Strategy Consulting.”

Voor meer informatie: branchevereniging.org

Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting
Postadres: 6624 AR (2) Heerewaarden

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

error: Kopieerbeveiliging