Diensten

Torylus Strategy Consulting adviseert en ondersteunt verenigingen en stichtingen hun strategie te (her) definiëren en te verfijnen en hun toegevoegde waardes naar achterban en maatschappij te vergroten.

 

Torylus Strategy Consulting heeft zowel uitgebreide kennis en ervaring in association management als van (non) executive management in de profit en non-profit sector.

Contact
Torylus Strategy Consulting

Diensten

Torylus Strategy Consulting kan uw vereniging of stichting onder meer op de volgende terreinen adviseren en ondersteunen:

 • Strategische visies en plannen
 • Positioneringsvraagstukken
 • Organisatie- en Governance vraagstukken
 • Samenwerkingen en Fusies
 • Formuleren van een ‘Roadmap’
 • Onderzoek behoeften Leden en/ of Stakeholders
 • Innovatie en/ of ‘Growth Engines’
 • Belangenbehartiging (lobby)
 • Leden-Dienstverlening
 • (Digitale) Transformaties & Re-organisaties
 • Professionalisering, Certificering en oprichting Registers
 • Bieden van een klankbord voor Bestuur en/ of Directie

Torylus Strategy Consulting onderscheidt zich in de markt. Op basis van een multidisciplinaire analyse biedt Torylus Strategy Consulting innovatieve en concrete adviezen om de toegevoegde waarden van de vereniging of stichting te vergroten.

Torylus Strategy Consulting ontwikkelt op verzoek een brede visie op de organisatie, onder meer vanuit de perspectieven achterban, stakeholders, bestuur en bureau inclusief aandacht voor (bedrijfs)cultuur. De aanpak houdt ook rekening met externe factoren die van invloed kunnen zijn op de organisatie, zoals veranderingen in de omgeving, regelgeving, innovaties en maatschappij.

Torylus Strategy Consulting gebruikt inzichten gebaseerd op (markt)onderzoek, trends, interviews en data om haar aanbevelingen te onderbouwen en ervoor te zorgen dat de strategie van de organisatie zowel toekomstbestendig is als kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden.

Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting
Postadres: 6624 AR (2) Heerewaarden

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

error: Kopieerbeveiliging