ACHTERGROND

Torylus Strategy Consulting is een ‘boutique’ adviesbureau in strategie, organisatie en innovatie, gespecialiseerd in verenigingen en stichtingen.

Contact

“Ik heb Torylus Strategy Consulting opgericht om mij in te kunnen zetten voor verenigingen en stichtingen. Ik breng een unieke combinatie van kennis en ervaringen mee als CEO in het (internationale) bedrijfsleven, als directeur van toonaangevende brancheverenigingen en als toezichthouder.”

Bernd Taselaar

Torylus Strategy Consulting is opgericht door Bernd Taselaar. Bernd heeft meer dan 25 jaar professionele ervaring, waaronder als CEO van een wereldwijd opererend innovatief bedrijf (ISO 9001 en 27001 gecertificeerd) en als directeur van meerdere toonaangevende brancheverenigingen. Tevens heeft hij een achtergrond als toezichthouder, zowel nationaal als internationaal.

“Graag zet ik mijn kennis en ervaring in om verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij hun strategievorming, het vergroten van hun innovatie vermogen, en het verhogen van hun toegevoegde waardes.

Ik beschik over uitgebreide expertise en ervaring , waaronder het ontwikkelen en implementeren van strategische plannen, het beantwoorden van governance-vraagstukken, het realiseren van samenwerkingen en fusies tussen verenigingen, actief zijn op het gebied van M&A,het vormgeven van  (digitale) transformaties, bedrijfscultuur- en veranderingsinitiatieven, het leiden van innovatieprojecten, het doorvoeren van reorganisaties, het leiden van ledenorganisaties, het opzetten en uitvoeren van lobbycampagnes, het oprichten en besturen van rechtspersonen, het ontwikkelen van dienstverleningsconcepten voor leden, het vormgeven  van certificeringsprocessen voor professionals inclusief de oprichting van registers, het organiseren van grote (internationale) conferenties en het bevorderen van publiek-private samenwerkingen.”

 

Torylus Strategy Consulting

Torylus Strategy Consulting
Postadres: 6624 AR (2) Heerewaarden

Torylus Strategy Consulting is een handelsnaam van Torylus BV. Torylus BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 89706250.

error: Kopieerbeveiliging